אקלים השקעות בקזחסטן

בשנים 1993 – 2005, כ- 40.5 מיליארד $ הושקעו כהשקעה ישירה בכלכלת המדינה.
 
ב- 2003, התקבל חוק השקעות החדש, שבו נשמרו כל התנאים מחוק ההשקעות הקודם אשר הוכיחו את עצמם, והובא בחשבון ניסיון בינלאומי בעידוד ותמיכה בהשקעות (מצורף בזה מידע על תמיכה ממלכתית בהשקעות ).
 
התנאים החדשים שהתווספו לחוק הם – שוויון זכויות של משקיעים זרים ומקומיים, שיפור מנגנונים לפתרון מחלוקות בתחום ההשקעות וכדומה.
 
יש לציין כי החוק החדש מאשר את עקרון היציבות של חוזים קודמים עם משקיעים זרים.כמו כן, מופיע בחוק עקרון תמיכה ב- 237 הפעילויות המועדפות למדינה (בין השאר: תעשיית עיבוד, בניית מכונות, חקלאות, תחבורה, תקשורת וכדומה). גם אלה נתנו תמריצים, בצורת הטבות במיסוי השקעות למשך 10 שנים, שחרור מתשלום המס ומתן מענקים ממלכתיים.
מעת הכנסתו לתוקף של חוק ההשקעות החדש של רפובליקה קזחסטן (ינואר 2006), נחתמו 274 חוזים בעלות כוללת של 3.4 מיליארד $. ב- 2004 נחתמו 86 חוזים בעלות כוללת של 811.2 מיליון $.
 
היקפם הכולל של פרויקטים בתחום ההשקעות עם הטבות במס עולה כעת על 4.8 מיליארד $ (304 חוזים).
המשקיעים יודעים כי קזחסטן היא היום שותף אמין אשר מקרין יציבות ומבטיח שיתוף פעולה פורה.
 
נתון המשקף את השיפור המתמיד באקלים ההשקעות הוא גידול מתמיד בהיקף ההשקעות בהון קבוע. ב- 2005, נתון זה היווה 2,205,217 מיליון טנגה, והוא גדל ב- 22.1% בהשוואה לתקופה המקבילה של 2004 (1,530 מיליארד טנגה). קצב הגידול של הון קבוע ב- 1993 בהשוואה ל- 2005 גדל פי 400, ובהשוואה ל- 1997 – פי 27. הדבר מוסבר במידה משמעותית הודות ליציבות המאקרו-כלכלית אשר הושגה בקזחסטן בשנים האחרונות.
 
ב- 1998, עמדו ההשקעות בהון קבוע של תעשיית העיבוד ב- 44.1 מיליארד טנגה, ב- 2003 הן היו כבר 131.00 מיליארד טנגה, וב- 2004 – 151 מיליארד טנגה.
 
כעת הולכת וגדלה ההתעניינות בשוק של קזחסטן מצדם של המשקיעים הזרים. ב- 1999 כמות המפעלים בשיתוף עם הון זר הייתה 1865, ב- 2003 היא גדלה עד 6,579, ב- 2004 – 7,070, וב- 2005 – 7,185. יחד עם זאת, קזחסטן הייתה הראשונה בין ארצות חבר העמים שקיבלה דירוג השקעות משלוש סוכנויות הדירוג הבינלאומיות המובילות. היא קיבלה דירוג השקעות של סוכנות Moody’sב- 2002 ושל Standard&Poor’sו- Fitchב- 2004. בדוּחַ של Fitchצוין כי כלכלה ופיננסים ממלכתיים של קזחסטן עמידים ביותר כדי להתגבר על השפעתו של מגזר הנפט ותנודות מחירי הנפט בשוק העולמי.
 
ביולי 2005, סוכנות Standard&Poor’sאישרה את דירוג האשראי שקזחסטן קיבלה ב- 2004 ברמה BBBבאיגרות חוב ארוכות-טווח במט"ח, ברמה 3Aבאיגרות חוב קצרות-טווח במט"ח וברמה BBB/A3באיגרות חוב ארוכות-טווח וקצרות-טווח במטבע לאומי. לכל הדירוגים תחזית "יציב".
 
ב- 20 בדצמבר 2005, העלתה סוכנות הדירוג Fitchאת דירוג ההשקעות של קזחסטן לקטגוריהBBB  באיגרות חוב ארוכות-טווח במט"ח, בעוד הדירוג באיגרות חוב במטבע לאומי עלה לקטגוריה +BBB.
 
כמו כן, על פי הדוח השנתי של הבנק העולמי "עסקים ב- 2005: סילוק מכשולים לגידול" על מצבם ועל רמת החופשיות של עסקים ב- 145 ארצות העולם, במדד הגנת המשקיעים נמצאת קזחסטן בקבוצה 5 (ארצות בדירוג מ- 0 עד 7, כאשר 7 הוא המדד הטוב ביותר, למשל קנדה וארצות-הברית). לאותה הקבוצה שייכות גם גרמניה, דנמרק, ניו-זילנד, שווייץ, סינגפור וגרוזיה. בעתיד, מתכוונת קזחסטן להמשיך לעבוד בכיוון זה ולהגיע להישגים גבוהים אף יותר. 
המערכת הפיננסית של קזחסטן היא מהמתקדמות. לעובדה זאת נתנו אישור מומחים בינלאומיים. קזחסטן – היא הראשונה בין מדינות חבר העמים אשר ייסדה את הקרן הלאומית למימון התפתחות כלכלית וסוציאלית יציבה, הורדת התלות בגורמים חיצוניים בלתי נעימים. היום כוללת הקרן הלאומית 5,300 מיליארד $. רזרבת הזהב של המדינה בהתחשב בקרן הלאומית גוברת על 14 מיליארד $.
 
כמו כן, התפתחה גאוגרפיה של סחר חוץ, אשר בשנותיה הראשונות של העצמאות כללה בעיקר את מדינות חבר העמים. 
 
על פי הסיווג של הבנק העולמי, קזחסטן היום היא מדינה עם רמת הכנסות בינונית. אם נשווה את מדדי איכות החיים העיקריים – הכנסות כספיות של אזרחי קזחסטן גדלו בממוצע פי 5, המשכורת הממוצעת גדלה פי 6, המשכורת המינימאלית גדלה פי 25, הפנסיה הממוצעת גדלה פי 4.6, הפקדות של אנשים פרטיים בבנקים והפקדות לנפש גדלו פי 35 ופי 37, בהתאם, והוצאות המדינה בגין שירותים רפואיים גדלו רק השנה ביותר מ- 1.7 בהשוואה ל- 2003.
 
הצמיחה הכלכלית המתמדת בקזחסטן איפשרה להרחיב מהותית את המרכיב הסוציאלי של הוצאות המדינה, דבר המעיד על יציבותה של כלכלת המדינה.
 
טלפון: 03-6915006   |   פקס: 03-6915011   |   דוא"ל:  israelrk@israelrk.com   |   כתובת:  בית התעשייה , רח' המרד 29 , ת.ד. 50292, ת"א 61502